MODLITWY RÓŻNE

PROŚBY I ICH WYSŁUCHANIE

Boże, w swych wyrokach niezgłębiony! Prosiłem Cię o moc do osiągnięcia powodzenia, a uczyniłeś mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów, a dałeś mi kalectwo, ażebym robił rzeczy lepsze. Prosiłem o...

O wiarę

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie! Spraw, żeby moja wiara była pełna, przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny. Spraw, aby moja wiara była dobrowolna, abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki, które ona niesie z sobą, i żebym wierzył całym sobą....

Litania o wierze

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,   Który jako Przedwieczna Prawda mylić się nie...

Litania pokory

O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według Serca Twego. Od mojej własnej woli – wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia szanowanym – wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia kochanym – wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia wychwalanym – wybaw mnie, Panie. Od...

O ŻYCIE CNOTLIWE

Uczyń mnie, Panie mój, posłusznym – bez oporu; ubogim – bez przygnębienia; czystym – bez zepsucia; cierpliwym – bez szemrania; pokornym – bez obłudy; radosnym – bez roztrzepania; poważnym – bez surowości; czynnym – bez lekkomyślności, przejętym bojaźnią Bożą – bez...

W INTENCJI NOWEGO ŻYCIA

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i...

ZA TYCH, KTÓRZY NAM ŹLE CZYNIĄ

Panie Jezu, który powiedziałeś na krzyżu o swoich prześladowcach: Ojcze, przebacz im, bo nie wie­dzą, co czynią, daj mi siłę, abym i ja mógł przeba­czyć i nie nosić urazy ani gniewu na tych, którzy wyrządzili mi krzywdę. Tylko w ten sposób wypełnię Twoje...

O DOBRE ŻYCIE

Miłościwy Boże! Pozwól mi, bym wytrwale dążył tylko do tego, co się Tobie podoba, bym tego roztropnie dociekał, to uczciwie za prawdę uznawał i doskonale wykonywał na chwałę Imienia Twego. Rozporządzaj więc, Boże mój, stanem mego życia i daj, bym wiedział, jak mam...

UCZYŃ MNIE, PANIE, DOBRYM

Boże wszechmogący, oddal ode mnie próżność i chęć, żeby mnie chwalono. Oddal zazdrość i łakomstwo, lenistwo i nieczystość, i gniew, i mściwość, i wszelką skłonność do życzenia źle mojemu bliźniemu, i do radowania się z jego zła. Oddal przyjemność z pobudzania do...

PROŚBA O CZUJNE SERCE

Daj mi, Panie Boże, serce tak doskonale czujne, by się nie dało odwieść od Ciebie żadną ciekawością; serce szlachetne, które by się oparło niegodnym uczuciom, ciągnącym mnie wstecz z drogi moich postanowień; serce stałe, niedające się załamać żadnym utrapieniem; serce...

O NAWRÓCENIE

Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty jesteś samą Świętością. Staję przed Tobą, aby podjąć wysiłek nawrócenia. Wiem, że jestem człowiekiem grzesznym i na skutek pychy oddaliłem się od Ciebie. Do tej pory chciałem żyć na własną rękę, po swojemu. Kierowałem się...

O WYTRWANIE W CZYSTOŚCI

Panie Boże, który jesteś pełnią doskonałości, bądź uwielbiony! Przychodzę do Ciebie z brudu świata, aby prosić o dar czystości i o łaskę wytrwania w niej. Ty wiesz, jak trudno jest wytrwać w czystości myśli, pragnień i uczynków, gdy wokół lansuje się życie w grzechu....

W INTENCJI CHORYCH

Pobłogosław, Panie, cierpiących, złamanych na duchu, pobłogosław ciężką samotność ludzi i brak spoczynku, i to cierpienie, o którym nie mówi się nikomu. Pobłogosław nędzę i niedolę ludzi, którzy teraz właśnie umierają. Daj im, mój Boże, dobry koniec życia. Pobłogosław...

ZA LEKARZY I PIELĘGNIARKI

Mój Boże, miej litość nad tymi, którzy są obarczeni krzyżami innych, którzy starają się innych ocalić. Zbawicielu wszystkich, daj lekarzom światłość. Daj lekarzom miłość, ażeby pomimo własnej udręki, a czasem bez pomocy dla siebie samych, znaleźli w sobie łagodność i...

BĄDŹ POZDROWIONY, KRZYŻU CHRYSTUSA!

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony, Krzyżu,...

Suplikacje

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny, – zmiłuj się nad nami! Od powietrza, głodu, ognia i wojny, – wybaw nas, Panie! Od nagłej i niespodzianej śmierci, – zachowaj nas, Panie! My, grzeszni, Ciebie, Boga prosimy, – wysłuchaj nas, Panie! Abyś nas do prawdziwej...

O ŁASKĘ PEŁNIENIA MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM BLIŹNICH

Pragnę się cały przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były...

Opatrzność Boża

Panie, weź nareszcie życie moje w Swoje ręce i zrób z nim, co chcesz. Oddaję się Twojej miłości – nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie. Wystarcza mi Twoja chwała i wszystko, cokolwiek uplanowałeś, jest dobre. Wszystko...

W INTENCJI OSÓB OBAWIAJĄCYCH SIĘ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Panie Boże, który jesteś bogaty w miłosierdzie, przychodzę, aby prosić Cię o łaskę pojednania się z Tobą w sakramencie pokuty dla tych, którzy odczuwają lęk przed spowiedzią. Mają oni tak wielkie poczucie winy, że przeraża ich sama myśl o wyznaniu swych grzechów. Nie...

O nawrócenie grzeszników

Jezu. Prawdo wiekuista. Żywocie nasz, bła­gam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Naj­świętsze, źródło miłosierdzia, z którego...

O dobrą śmierć

O Jezu, który dla mnie zniosłeś śmiertelną trwogę i za mnie umarłeś, przyjmij już teraz modlitwę, której w ostatniej godzinie nie będę już mógł wypowiedzieć. W zjednoczeniu z Tobą, z Twoją trzygodzinną śmiertelną walką, ofiaruję Ci moje śmiertelne zmagania, trwogi i...

AMDK Miejska Droga Krzyżowa

FREE
VIEW