Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty jesteś samą Świętością. Staję przed Tobą, aby podjąć wysiłek nawrócenia. Wiem, że jestem człowiekiem grzesznym i na skutek pychy oddaliłem się od Ciebie. Do tej pory chciałem żyć na własną rękę, po swojemu. Kierowałem się egoizmem, odrzucając Twoją miłość. Dzisiaj chcę to zmienić. Dziękuję Ci, dobry Boże, za łaskę uświadomienia mi mojej sytuacji. Chcę na nowo stać się Twoim dzieckiem. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za Twą bezgraniczną miłość miłosierną objawioną w Twoim Synu, a moim Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Proszę Cię, Duchu Święty, kieruj moją modlitwą. Napełnij mnie Twoją mocą, abym wytrwał w postanowieniu nawrócenia się. Oświecaj mnie Twoim światłem, abym unikał grzechu i wszelkich okoliczności, które do niego prowadzą. Boże Trójjedyny, dziękuję Ci, że pociągnąłeś mnie do siebie. Pomóż mi wytrwać w dobrym i umacniaj mnie w chwilach słabości i pokus. Amen.

(Autor nieznany)