Mój Boże, miej litość nad tymi, którzy są obarczeni krzyżami innych, którzy starają się innych ocalić. Zbawicielu wszystkich, daj lekarzom światłość. Daj lekarzom miłość, ażeby pomimo własnej udręki, a czasem bez pomocy dla siebie samych, znaleźli w sobie łagodność i siłę, aby być schronieniem dla zrozpaczonych, którzy na nich czekają. Daj lekarzom Twoją łaskę, ażeby w bardzo złej chwili, w niepewności człowieczej, byli zawsze dość mądrzy i zawsze dość dobrzy, godni dotknięcia tej świętej boleści, z którą wiara została im dana.

Daj lekarzom wierność w miłosierdziu, ażeby nigdy nie opuszczali nawet najmniejszego z biednych, który na nich się zdaje. Daj im siłę, mój Boże, ażeby ciężar innych nazbyt ich nie przywalił, ażeby smutek, który dźwigają z chorymi, nie zniweczył ich radości, ażeby rany, które opatrują, nie szkodziły im samym.

(Marie Noel)