Uczyń mnie, Panie mój, posłusznym – bez oporu; ubogim – bez przygnębienia; czystym – bez zepsucia; cierpliwym – bez szemrania; pokornym – bez obłudy; radosnym – bez roztrzepania; poważnym – bez surowości; czynnym – bez lekkomyślności, przejętym bojaźnią Bożą – bez zwątpienia; szczerym – bez dwulicowości; czyniącym dobrze – bez zarozumiałości; pomagającym bliźnim do poprawy – bez wywyższania siebie; budującym słowem i przykładem – bez wyniosłości.

Daj mi, Panie Boże, serce tak doskonałe i czujne, by się nie dało odwieść od Ciebie żadną namiastką dobra; serce szlachetne – które by się oparło niegodnym uczuciom, ciągnącym mnie ku cofaniu się w moich postanowieniach. Daj mi serce stałe – niedające się złamać utrapieniom; serce wolne – niedające się zwyciężyć sile samolubnych uczuć.

Użycz mi, Panie mój, pojętności do poznania Ciebie, pilności do dążenia ku Tobie i szukania Ciebie; mądrości do znalezienia Ciebie; takiego sposobu postępowania, który by się Tobie podobał; wytrwałości wiernie wyczekującej Ciebie i ufności, że Cię spotkam i ogarnę, ogarnięty przez Ciebie.

Daj, bym kary, które ponoszę, przyjmował ku poprawie; bym dobrodziejstw otrzymanych z Twojej łaski używał z głęboką wdzięcznością, a pełnej radości zażywał dopiero w chwale niebieskiej ojczyzny.

(Św. Tomasz z Akwinu)