Panie Jezu, który powiedziałeś na krzyżu o swoich prześladowcach: Ojcze, przebacz im, bo nie wie­dzą, co czynią, daj mi siłę, abym i ja mógł przeba­czyć i nie nosić urazy ani gniewu na tych, którzy wyrządzili mi krzywdę. Tylko w ten sposób wypełnię Twoje przykazanie: Miłujcie nieprzyjaciół wa­szych. Amen.

(Autor nieznany)