Autor: Malgorzata

Rozważania- wprowadzenie

Czym ma stać się to specjalne, wielkopostne nabożeństwo, przeżywane na szlaku piątej AMDK miasta Wrocławia? Najpierw wyznaniem wiary. My, którzy tak często i łatwo chowamy się w prywatność ze swoją religią, którzy wręcz...

Czytaj więcej

Modlitwy przed rozpoczęciem drogi krzyżowej

O dobre przeżycie spotkania z Jezusem Ukrzyżowanym Panie Jezu, oto staję na początku modlitewnego szlaku, który ma być wyrazem mojej wiary, zadośćuczynieniem za moje zaniedbania i grzechy oraz pomóc mi w przemianie życia. Będzie...

Czytaj więcej

STACJA I PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ KRZYŻOWĄ

K: Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Słowo Boże A gdy on [Piłat] odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do...

Czytaj więcej

STACJA II PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

K: Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Słowo Boże Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech...

Czytaj więcej
AMDK Miejska Droga Krzyżowa

FREE
VIEW