MODLITWY DO PANA JEZUSA

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca...

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce...

DO SERCA TWOJEGO UCIEKAMY SIĘ JEZU, BOSKI ZBAWICIELU.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski,...

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie, składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego Serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie swoje dobre uczynki i...

O NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA

Panie, Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą, drogą do mego Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca. Bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu Twoje...

PRAGNĘ CIĘ KOCHAĆ

Kocham Cię, mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Proszę Cię o tę jedną łaską, żebym Cię kochał wiecznie. Mój Boże, jeśli mój język nie zdoła mówić w każdej chwili, że Cię kocham, to niech moje serce powtarza Ci to...

SYN BOŻY UMARŁ ZA CIEBIE

Jeżeli Syn umarł za ciebie, czegóż ci Ojciec odmówić może? Jeżeli Syn umarł za ciebie, czegóż chcesz więcej, mój bracie? Jeżeli Syn umarł za ciebie, odwagi! Bądź cierpliwy. Jeżeli Syn umarł za ciebie, rozjaśni ci drogę jasność wspaniała. Jeżeli Syn umarł za ciebie, o...

AMDK Miejska Droga Krzyżowa

FREE
VIEW