Miłościwy Boże! Pozwól mi, bym wytrwale dążył tylko do tego, co się Tobie podoba, bym tego roztropnie dociekał, to uczciwie za prawdę uznawał i doskonale wykonywał na chwałę Imienia Twego.

Rozporządzaj więc, Boże mój, stanem mego życia i daj, bym wiedział, jak mam wykonać to, czego ode mnie żądasz, i spraw, bym wykonywał to zgodnie z powinnością i godnością mojej duszy.

Spraw, Panie, Boże mój, aby mnie powodzenia, ani niepowodzenia nie osłabiały na duchu, bądź to przez chęć wynoszenia się, bądź przez zniechęcenie. Pragnę cieszyć się tylko z tego, co prowadzi mnie do Ciebie, a smucić się tylko tym, co mnie od Ciebie odwodzi. Nikomu innemu, tylko Tobie samemu pragnę się podobać, mój Boże!

(Św. Tomasz z Akwinu)