O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według Serca Twego.

Od mojej własnej woli – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia szanowanym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia kochanym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia wychwalanym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia zaszczytów – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia podziwu i uwielbień – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia wyróżnianym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia proszonym o radę – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia akceptowanym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia zrozumianym – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia odwiedzanym – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed upokorzeniem – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed wzgardą – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed odtrąceniem – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed oszczerstwami – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed wyśmianiem – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed podejrzeniami – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed obelgami – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed opuszczeniem – wybaw mnie, Panie.
Od leku przed odrzuceniem – wybaw mnie, Panie.

Aby inni byli kochani bardziej niż ja
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby inni byli cenieni bardziej niż ja
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby w opinii świata inni rośli, a ja się umniejszał
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby inni z pożytkiem służyli, a ja bym był odsuwany na bok
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby inni byli wyróżniani we wszystkim
– Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.
Aby inni byli bardziej święci ode mnie, bylebym został świętym na miarę
swoich możliwości – Panie, udziel mi łaski, abym tego pragnął.

Gdy będę nieznany i ubogi – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Gdy będę pozbawiony naturalnych doskonałości ciała i umysłu
– Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby o mnie nie myślano – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby zlecono mi najniższe posługi – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby nawet nie raczono się mną posługiwać – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby nigdy nie pytano mnie o zdanie – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby zostawiono mnie na ostatnim miejscu – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby nigdy nie prawiono mi komplementów – Panie, pragnę się tym cieszyć.
Jeśliby mnie ganiono w porę i nie w porę – Panie, pragnę się tym cieszyć.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
Bo do nich należy królestwo niebieskie.