Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny, – zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, – wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci, – zachowaj nas, Panie!

My, grzeszni, Ciebie, Boga prosimy, – wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, – prosimy Cię, Panie!

Abyś ludowi Twemu pogody (deszczu, pracy, chleba, pokoju, zdrowia)

udzielić raczył, – prosimy Cię, Panie!

Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył, – prosimy Cię, Panie!

Jezu, przepuść! Jezu wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, – zmiłuj się nad nami!

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, Matko Boska, – przyczyń się za nami!