Jezu. Prawdo wiekuista. Żywocie nasz, bła­gam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełnlitości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Naj­świętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają strumienie łask niepojętych na cały rodzaj ludz­ki błagam Cię o światło dla biednych grzeszni­ków. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogo­cenną krwią Twoją najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana – dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. O, co za radość pali się w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją. O Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje.

(Św. siostra Faustyna Kowalska)