Panie Boże, który jesteś pełnią doskonałości, bądź uwielbiony! Przychodzę do Ciebie z brudu świata, aby prosić o dar czystości i o łaskę wytrwania w niej. Ty wiesz, jak trudno jest wytrwać w czystości myśli, pragnień i uczynków, gdy wokół lansuje się życie w grzechu. Mówi się, że człowiek jest wolny i może robić, co mu się podoba. Tymczasem jest to prosta droga do popadnięcia w niewolę własnych namiętności. Doświadczam tego ja sam i wielu ludzi wokół mnie. A przecież nie powinno tak być.

Każdy człowiek został stworzony na Twój obraz i na Twoje podobieństwo, Panie. A Ty jesteś Święty. Błagam Cię więc, pomóż mi wyzwolić się z grzechu nieczystości. Duchu Święty, oświeć mój umysł i rozpal moje serce, abym potrafił wybierać to, co piękne i czyste. Spraw, aby moje serce było czyste, aby było godnym mieszkaniem dla Ciebie. Panie Jezu Chryste, przez Twą bolesną mękę i śmierć proszę Cię, pomóż zachować czystość w myślach, pragnieniach i czynach wszystkim małżonkom, osobom powołanym na wyłączną służbę Tobie i bliźnim oraz osobom samotnym, młodzieży, dzieciom. Spraw, aby każdy z nas karmił swą duszę codzienną modlitwą i sakramentami świętymi. Pomóż nam wytrwać w czystości. Amen.

(Autor nieznany)