Kocham Cię, mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Proszę Cię o tę jedną łaską, żebym Cię kochał wiecznie. Mój Boże, jeśli mój język nie zdoła mówić w każdej chwili, że Cię kocham, to niech moje serce powtarza Ci to za każdym moim oddechem.

Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, ponieważ byłeś za mnie ukrzyżowany. Kocham Cię, mój Boże, ponieważ Ty mnie tu trzymasz ukrzyżowanego za Ciebie.

Mój Boże, daj mi łaskę umrzeć miłując Ciebie. I czując, że Cię miłuję. Mój Boże, w miarę jak zbliżam się do końca, pomnażaj moją miłość i uczyń ją doskonałą.

(Św. Jan Maria Vianney)