Panie, Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą, drogą do mego Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca. Bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowa. Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, tak jak ty nakazałeś.

Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi Ducha Twego i dozwól, aby obietnica Twoja wypełniała się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie – w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.
(Klemens Tilmann)