Idea Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej

Oddajemy do rąk Dolnoślązaków Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej jako propozycję modlitewnego przeżywania okresu Wielkiego Postu w Roku Pańskim 2018.

Idea tego nabożeństwa wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, kościołach stacyjnych w Rzymie oraz praktykowanej już od kilku lat w Polsce Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Projekt nasz zakłada nawiedzanie przez wiernych 14. kościołów, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej (kolejnej) stacji Drogi Krzyżowej.

Pierwsza stacja na TRASIE WROCŁAWSKIEJ wyznaczona została w katedrze we Wrocławiu, na TRASIE ŚWIDNICKIEJ w katedrze w Świdnicy, zaś na TRASIE KŁODZKIEJ w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich.

Pielgrzymi mogą nawiedzać wskazane kościoły w małych grupach lub indywidualnie w wybranych przez siebie dniach Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej (14 lutego 2018 r.) do Wielkiej Soboty (31 marca 2018 r.). Liczba odwiedzanych w danym dniu kościołów i rozważanych w nich stacji Drogi Krzyżowej zależy wyłącznie od możliwości czasowych i fizycznych każdego uczestnika Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej (dalej skrót: AMDK).

Przewodnik dla Pielgrzymów

Aby maksymalnie ułatwić wędrówkę po szlakach AMDK w roku 2018, opracowany został niniejszy przewodnik, a zarazem
modlitewnik.

Wskazówki praktyczne

Po wejściu do świątyni pielgrzymi podejmują indywidualnie modlitwy adoracyjne, korzystając z niniejszego przewodnika lub
kształtując je według własnego uznania. Czas modlitwy jest nieograniczony.

Zalecana jest adoracja Pana Jezusa, zwłaszcza w tych kościołach, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Jeśli będzie to możliwe, rozważanie stacji Drogi Krzyżowej można przeprowadzić przed jej wyobrażeniem (stacją) w danej świątyni.

Przewodnik zawiera:

 

b

Listę

Listę z podanymi w odpowiedniej kolejności świątyniami, adresy tych kościołów, krótkie informacje o świątyni;
}

Godziny

Godziny Mszy Świętych, nabożeństw, czas sprawowania Sakramentu Pokuty w poszczególnych kościołach;

Rozważania

Rozważania pasyjne do każdej stacji Drogi Krzyżowej;

Modlitwy

Wybrane modlitwy, propozycje śpiewów

Zespół

Dominik Golema

Inicjator projektu

 

ks. Aleksander Radecki

Opracowanie przewodnika

 

Marta i Wojciech Zaczykowie

Zdjęcia Kościołów

 

Wspierają

Przygotowanie i Druk: Edytor-Studio 

Aplikacja mobilna: Stermedia.ai