MODLITWY DO MATKI BOŻEJ

LITANIA DO SIEDMIU BOLEŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, O Maryjo, która dowiedziałaś się o pojmaniu...

czytaj dalej

LITANIA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Niepokalana Dziewico Maryjo, – pomagaj nam...

czytaj dalej

MODLITWA DO NMP O DOBRĄ ŚMIERĆ

Święta Maryjo Dziewico, która stałaś u stóp krzyża, aby ofiarować swego Syna Ojcu Niebieskiemu w imieniu nas wszystkich, przez Twoje ręce pragnę zjednoczyć godzinę mojej śmierci ze śmiercią Jezusa na Kalwarii. Ofiaruję ją w tej intencji, aby była najpiękniejszą...

czytaj dalej

Z AKTU POŚWIĘCENIA ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas!...

czytaj dalej

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Oto ja… Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cier­pienia, wszystko, czym jestem i co posia­dam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę po­sługiwania się...

czytaj dalej
AMDK Miejska Droga Krzyżowa

FREE
VIEW