ROZWAŻANIA PODCZAS ADORACYJNEJ MIEJSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ

  

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 28-30).

 

 WPROWADZENIE

 

Rozważania do każdej stacji składają się z czterech części, które każdy z uczestników AMDK może wykorzystać według własnego uznania.

 

CZĘŚĆ I: Teksty biblijne, związane z poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej, umożliwiające kontemplację Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa oraz rozważania związane z osobistą wiarą.

CZĘŚĆ II: Wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków. Nie wolno nam bezczynnie stać i obserwować, co się stanie z Narodem, który odmówi autentycznej miłości własnej Ojczyźnie-Matce! Stąd w ramach rozważań AMDK przywołane będą fragmenty nauczania św. Jana Pawła II z czasów jego papieskich pielgrzymek do Polski. Oby z perspektywy minionych lat jeszcze bardziej te słowa do naszych serc i umysłów dotarły, skłaniając do konkretnych decyzji, gdyż nic nie straciły one ze swej aktualności.

CZĘŚĆ III: Rozważania związane z życiem współczesnych mieszkańców Dolnego Śląska, wpisane w kontekst każdej ze stacji.

CZĘŚĆ IV: Modlitwy wybrane z „Przewodnika” lub osobiste.

 

Aby wyświetlić rozważanie zeskanuj kod QR z plakatu.

Kolejne rozważania dla kolejnych stacji skanuj w podobny sposób.

Po każdej rozważonej stacji zalecamy dodanie jej ulubionych (>, aby móc mieć do niej dostęp i podgląd postępu przebytej drogi.