ul. Mickiewicza 8
58-130 Żarów
tel. 74 668 60 60
www.parafiawzarowie.cba.pl

Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa został wzniesiony w latach 1909-1910 w stylu neogotyckim. Konsekracja świątyni odbyła się 20 VIII 1910 roku. Kościół został odrestaurowany w latach 1971- 1972. W kolejnych latach odbywały się prace remontowe m.in.: położono nowe podłogi, wykonano konserwację dachu i wieży, przebudowano prezbiterium, ustawiono nowy ołtarz i ambonkę.

Godziny mszy św.:
W niedziele: 8.00 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
W dni powszednie: 9.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki o godz. 9.00, 16.30, 19.00

Adoracja najświętszego Sakramentu:
Piątki o godz. 8.30- 9.00; po zmianie czasu 17.00- 18.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.