KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FAUSTYNY

 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FAUSTYNY

 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FAUSTYNY

Wrocław-Biskupin * ul. Jackowskiego 49 Wrocław, Polska