SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ RODZIN

pl. Najświętszej Marii Panny 11
57- 411 Wambierzyce
tel.: 74 871 91 70
www.wambierzyce.pl

W latach 1261- 1263 wybudowano w Wambierzycach pierwszą drewnianą świątynię. W 1512 r. zbudowano późnogotycki kościół, który został powaznie uszkodzony w okresie wojny trzydziestoletniej. Ówczesny właściciel Wambierzyc Daniel Paschazjusz von Osterberg postanowił wznieść tutaj „małą Jerozolimę”; w latach 1683- 1708 ufundował kaplice kalwaryjskie a w 1695 rozpoczął budowę nowego kościoła, który jednak uległ samozniszczeniu. Obecna świątynia została poświęcona w 1720 r. W latach 1722- 1724 wybudowano piramidalne schody do świątyni. Kościół jest budowlą z okazałą dwukondygnacyjną fasadą o cechach włoskiego baroku. Prezbiterium oddzielone jest od nawy głównej półkolistą arkadą z kratą. Kościół wyposażony jest w późnobarokowe ołtarze i ambonę. Papież Pius XI nadał wambierzyckiej świątyni tytuł bazyliki mniejszej 22 II 1936 r.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 (w okresie od maja do końca września),18.00
W dni powszednie: 7.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 16.30 – dla dzieci, 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsze piątki miesiąca od 15.00 – 17.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.15

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.