al. Jana Kasprowicza 26;
51-161 Wrocław
71/327-34-23

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
W dni powszednie: 6.30, 9.00, 18.30

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu: 6.00, 9.30, 18.00, 20.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu, godz. 18.00
Po nabożeństwie Gorzkich Żali możliwość ucałowania relikwii Krzyża św.

Okazja do spowiedzi św.:
15 minut przed każdą Mszą św., a w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej w godzinach 19.00-21.00

Pieczątka: na furcie klasztornej w godzinach 6.30-20.30

Jak dojechać?
Przystanek w pobliżu: Broniewskiego
T: 1, 7; A: 129 130, 142, 144, 908, 930, K
Przystanek w pobliżu: Karłowice
T: 8
Przystanek: Pola.
A: 119, 130, 132, 930