ul. Macedońska 2; 51-113 Wrocław
71/327 50 45

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
W dni powszednie: 7.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu, godz. 17.15

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.15

Okazja do spowiedzi św.:
W niedziele podczas Mszy św., w tygodniu pół godziny przed Mszą św.

Pieczątka: w przedsionku kościoła

Jak dojechać?
Przystanek: Bałtycka. T: 15; A: 319
Przystanek: Most Osobowicki
T: 14; A: 129, 142, K
Przystanek w pobliżu: Broniewskiego:
T: 1, 7; A: 129 130, 142, 144, 908, 930, K
Przystanek w pobliżu: Karłowice. T: 8