KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

  

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Wrocław-Gądów * ul. Horbaczewskiego 20 Wrocław, Polska