ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
58-309 Wałbrzych
tel. 74 846 85 11
www.niepokalananmp.walbrzych.pl

Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni wmurowano 9 IV 1911 roku, co uważa się za datę rozpoczęcia prac związanych z budową kościoła. W dniu 7 VII 1912 roku ks. prałat Artur Konig dokonał poświęcenia kościoła nadając mu wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP. Dopiero po wybudowaniu plebanii w 1934 roku, duszpasterstwo zaczęło się rozwijać. II wojna światowa nie zniszczyła świątyni. W latach 1965- 2005 dokonano rozbudowy kościoła, która to część została poświęcona 6 XII 1981 roku przez ks. abpa Henryka Gulbinowicza.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
W dni powszednie: 7.00, 18.00, ( zimą 17.00)

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu 16.30 (dla dzieci), 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
13:30 – 18.00 pierwsze niedziele miesiąca oraz
7:30-9:30 piątki, także całodobowa od 18:00 w 16 dniu
miesiąca do 18:00 w 17 dniu miesiąca

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz.17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą Św.