OJCOWIE SERCANIE- ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI ORAZ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA

ul. Reymonta 1
57-320 Polanica – Zdrój
tel. 74 868 13 17
ssccpolanica@wp.pl

W latach 1946- 47 opiekę nad klasztorem Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przejęli zakonnicy polscy i ich staraniem 7 X 1947r. została erygowana parafia a kaplica zakonna stała się kaplicą parafialną. Znajduje się ona na I piętrze a prowadzą do niej zabudowane, kamienne schody. Najświętszy sakrament z powodu małej ilości miejsca w prezbiterium znajduje się po prawej stronie w ołtarzu bocznym. Kaplica posiada czterogłosowe organy.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 9.00, 11.00
W dni powszednie: 18.00, w okresie zimowym 17.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki godz. 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Codziennie godz. 15.00- 16.00, 20.00- 21.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu: po Mszy św. 11:00

Okazja do spowiedzi św.:
Codziennie godz. 15.00- 16.00, 20.00- 21.00