Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel. 74 811 35 67
bystrzyca@diecezja.swidnica.pl

Najstarszą część kościoła parafialnego stanowią dwa przęsła prezbiterium, pochodzące z poł. XIII w. Kościół rozbudowano w 1497 r.a jego obecny wygląd jest w znacznym stopniu wynikiem gruntownej renowacji przeprowadzonej w latach 1915- 1916. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia i cegły, dwunawowa, od wschodu zamknięta dwoma chórami. Przy fasadzie zachodniej wznosi się czworoboczna wysoka wieża z 1916 r. Od roku 1960 przeprowadzane są w świątyni prace budowlano – remontowe. Z wystroju kościoła warto wymienić barokową kratę z pocz. XVIII w., renesansową chrzcielnicę z 1577 r. , prospekt organowy z 1753 r. oraz rzeźbę Madonna arcybiskupa z Pardubic XV w.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00
W dni powszednie: 6.30, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki o godz. 16.15 dla dzieci, 17.00 dla młodzieży, 18.00 dla dorosłych

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Przed odpustem 40 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 16.00

Okazja do spowiedzi św.:
Codziennie przed Mszą św.