ul. Ks. Prałata Fr. Bieleckiego 1
58- 250 Pieszyce
tel.:74 836 52 26
www.swantoni.net

13 II 1258 roku biskup wrocławski Tomasz I wydał dekret, na mocy którego przy kaplicy św. Jakuba w Pieszycach utworzono samodzielną parafię z własnym kapłanem. W 1946 roku powstaje parafia św. Antoniego, a kościołem parafialnym staje się kościół protestancki, neogotycki, zbudowany w latach 1871- 1875. 22 IX 1946 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie świątyni a dzięki staraniom ks. Leona Izdebskiego, władze przekazały kościół do kultu rzymskokatolickiego. W 2000 r. ks. kardynał Henryk Gulbinowicz podarował parafii relikwie św. Antoniego z Padwy.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: od września do czerwca: 7.30, 10.15, 12.00, 18.00
w lipcu i sierpniu: 7.30, 11.00, 19.00
W dni powszednie:
od września do czerwca: 7.30, 18.00
w lipcu i sierpniu: 7.30, 19.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu, 7.30, 16.00 (Kamionki), 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Codziennie po Mszy św. rano – do Mszy św. wieczornej

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 16.15

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.