pl. Wolności 3; 50-071 Wrocław
71/343 27 21

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30
W dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu, godz. 18.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu, godz. 18.00

Okazja do spowiedzi św.:
W czasie Mszy św.

Pieczątka: w przedsionku kościoła

Jak dojechać?
Przystanki w pobliżu:
Świdnicka Dom Europy
T: 6, 7
Świdnicka
T: 3, 4, 10, 23, 33; A: K
Narodowe Forum Muzyki
T: 6, 7, 14, 20, 24