KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

KOŚCIÓŁ PW.  ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

ul. Borowska 174, Wrocław, Polska