pl. Kościelny 9
57- 300 Kłodzko
tel.: 74 865 80 20
kłodzko@jezuici.pl
www.jezuici.pl/klodzko

Najstarsza wiadomość o kościele parafialnym pochodzi z 1183 r. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się po 1364 r. po śmierci fundatora, pierwszego arcybiskupa praskiego Arnosta z Pardubic. Budowę prowadzono przez cały XV wiek aż do połowy XVI w. W latach 1562 – 1623 kościół Wniebowzięcia służył protestantom; na katolickie nabożeństwa przeznaczona była tylko część nawy południowej. Pod koniec XVI w. do Kłodzka sprowadzeni zostali jezuici, którzy rozpoczęli intensywną akcję rekatolizacji. W roku 1624 wykupili oni kościół i rozpoczęli przebudowę kościoła i budowę szkoły zakonnej, w nowym barokowym stylu. Po kasacie zakonu, w roku 1776, patronat nad kościołem przejął Królewsko- Pruski Zarząd Szkół, w roku 1814 do kościoła kłodzkiego wrócili jezuici, którzy pozostają tu do dziś.

Godziny Mszy św.:
W niedziele:
7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 (wrzesień – czerwiec)
7.00, 8.00, 9.30,11.00, 12.30, (lipiec,sierpień)

W dni powszednie:
7.00, 7.30, 8.00, 18.00 (wrzesień – czerwiec)
7.00, 8.00, 18.00 (lipiec, sierpień)

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz.16.30 (dzieci), 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsze czwartki miesiąca godz. 17.00 – 18.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz.17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed Mszą św.
Pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.00 (lipiec i sierpień godz. 17.00)