pl. Stefana kard. Wyszyńskiego 1
58- 260 Bielawa
tel.: 74 833 46 13
www.parafiabielawa.pl

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1358 r. Od 1525 r. do poł. XVII w. kościół znajdował się w rękach ewangelików. Po przejęciu go ponownie przez katolików okazało się, że jest prawie doszczętnie zrujnowany. Powstała idea budowy nowego kościoła; powstał on w latach 1868- 1876 w stylu neogotyckim wg.  planów architekta A. Langera z Wrocławia. 15 XI 1876 r. ks. dziekan A. Rinke poświęcił nowa świątynię.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 6.30, 8.00, 9.35, 11.00, 12.30, 18.00
W dni powszednie: 6.30 (oprócz wakacji),7.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 9.00 17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Piątki o godz. 7.30 – 9.00, 15.00- 18.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.