ul. Bożego Ciała 1; 50-051 Wrocław
71/343 67 39

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 19.00, 21.30
W dni powszednie: 6.30, 9.00, 19.00

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu, godz.17.30 i 18.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu, godz. 18.15

Okazja do spowiedzi św.:
W niedziele podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie – podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 19.00

Pieczątka: w przedsionku kościoła

Jak dojechać?
Przystanek: Opera
T: 17
Przystanek: Renoma
T: 6, 7, 14, 17, 20, 24; A: 106, 148 149, A, D