ul. Nowowiejska 74a
58- 200 Dzierżoniów
tel.: 74 832 38 87
www.parafiadzierzoniow.pl

Obecny kościół parafialny pochodzi z lat 1923- 1925. Miejscowy proboszcz ks. Teubner wykupił starą karczmę, dostosowując dużą salę do potrzeb kultu, a także ufundował dom dla starców i sierot, przy którym rozpoczęły pracę ss. Służebniczki NMP. W latach 1966-1970 przeprowadzono remont kościoła, który 1 II 1970 roku poświęcił abp B. Kominek.

Godziny Mszy św.:
W niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
W dni powszednie: 7.00, (8.00 – pierwsze piątki miesiąca), 18.00

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 7.30, 17.00, 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Poniedziałek – sobota godz. 7.30 – 18.30
Niedziela godz. 13.00 – 17.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.