KLASZTOR MNISZEK KLARYSEK OD WIECZYSTEJ ADORACJI

ul. Łukasińskiego 34
57-300 Kłodzko
tel. 74 867 28 27
www. klodzko.klaryski.org
e-mail:klodzko@klaryski.org

Kościół ten został wymieniony po raz pierwszy w 1390 r. jako kaplica św. Jerzego. Obecny został wzniesiony w stylu barokowym z zachowaniem gotyckiego założenia. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wyodrębnionym zamkniętym wielobocznym prezbiterium.

Godziny mszy św.:
W niedziele: 9.30
W dni powszednie: 17.30 ( w styczniu 7.00)

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Codziennie godz. 6.00 – 18.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.