KOŚCIÓŁ PW. ŚW. AUGUSTYNA

(oo. kapucyni)

Sanktuarium NMP Pocieszenia z Hodowicy

Patronki młodych małżeństw

  

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. AUGUSTYNA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. AUGUSTYNA (oo. kapucyni)

Sanktuarium NMP Pocieszenia z Hodowicy

Patronki młodych małżeństw

ul. Sudecka 90 Wrocław, Polska