ul. Garbarska 4
58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 44 92
www.aniolow-srtozow.walbrzych.pl

W końcu XIX wieku, kiedy to na terenie wałbrzyskim zaczął rozwijać się przemysł górniczy, uruchomiono fabrykę szkła, porcelany, zbudowano linię kolejową, wzrosła liczba mieszkańców miasta, zdecydowano się na budowę dużej świątyni. W 1898 roku rozebrano ówczesny kościół św. Michała i w listopadzie tegoż roku poświęcono kamień węgielny pod nową świątynię. W 1904 roku powstał nowy, neogotycki, konsekrowany 14 V 1904 roku kościół, nadano mu tytuł Świętych Aniołów Stróżów. Na szczególną uwagę w tej parafii zasługuje zabytkowa chrzcielnica i jedenaście płyt nagrobkowych z XV, XVII, XVIII wieku
oraz kielich z XVI wieku.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
W dni powszednie: 7.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 16.30 (dla dzieci), 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Od 13 listopada do 13 kwietnia – kościół parafialny Św. Aniołów Stróżów – 15.00 – 21.00
Od 13 maja do 13 października – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – 15.00 – 21.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.15

Okazja do spowiedzi św.
Przed Mszą św.