ul. Mickiewicza 1
57-530 Międzylesie
tel. 74 812 63 21
www.parafiamiedzylesie.com.pl

Pierwsza wzmianka o kościele sięga roku 1384, który to został spalony w 1428 r. przez husytów, następnie odbudowany. Po zburzeniu go w 1595 r. przez luteran, w jego miejsce wzniesiono murowaną świątynię. W 1643 r. kościół został splądrowany przez wojska szwedzkie; odnowiony i upiększony w larach 1712- 1713. Na szczególną uwagę zasługuje ambona z 1760 r. w kształcie łodzi z reliefami oraz obraz Matki Bożej Międzyleskiej (Sobieskiej) z 1713 r.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 8.00, 11.00, 12.00, 17.00
(w lipcu i sierpniu nie ma o 12.00)
W dni powszednie: 16.00, 17.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 16.30

Adoracja najświętszego Sakramentu:
Pierwsze niedziele miesiąca 16.30- 17.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 16.30

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Msza św.