KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA

(oo. paulini)

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA (oo. paulini) Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła

KATEDRA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Sanktuarium NMP Adorującej

plac Katedralny 18, 50-329 Wrocław, Polska