ul. Wałbrzyska 43
58- 100 Świdnica
tel. 74 853 44 33, 74 856 86 86

Parafia św. Andrzeja Boboli mieści się w budynkach, które do końca II wojny światowej należały do „Fundacji Kessela”, a po wojnie zostały zajęte przez Armię Czerwoną. Jesienią 1991 roku po opuszczeniu Świdnicy przez wojska radzieckie, ksiądz Stanisław Pasyk z powodzeniem podjął starania o przydzielenie parafii św,. Józefa budynku z wieżą zegarową. Większość prac remontowych wykonano w czynie społecznym. 23 VI 1995 roku dekretem ks. kardynała Henryka Gulbinowicza została powołana do istnienia parafia pw. św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00
W dni powszednie: 7.00, 18.30 i sobota 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki Wielkiego Postu godz. 17.00 i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsze piątki miesiąca w czasie spowiedzi św.
Pierwsze niedziele miesiąca po każdej Mszy św.

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Codziennie przed wieczorną Mszą św.