K: Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Słowo Boże

A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. (1 Tm 6, 9-10)

Co o pieniądzach mówią święci?

 • Największa ilość pieniędzy nie zatka gardła skąpstwu, ale je tylko rozciągnie, nie ugasi jego pragnienia, ale jej rozpali. Św. Augustyn.
 • Nadejdzie czas, kiedy zostawisz pieniądze, choćbyś nie chciał. Do Pana zaś poniesiesz sławę twoich dobrych czynów. Św. Bazyli Wielki.
 • Przywiązanie do pieniądza zniewala człowieka i czyni go przewrotnym. Wygania z jego duszy bojaźń Bożą i zajmuje jej miejsce, jak władca po zdobyciu twierdzy. Św. Jan Złotousty.
 • Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie. Św. Ojciec Pio.
 • Kto miłuje Boga, nie może zachowywać pieniędzy dla siebie. Dzieli się nimi w sposób Boży w taki sam sposób według miary sprawiedliwości. Św. Maksym Wyznawca.

Co o pieniądzach mówią mądrzy ludzie?

 

 • Najsilniejszą zachętą do popełnienia każdego rodzaju nikczemności jest pieniądz; on zanieczyszcza domy, miesza trucizny, uzbraja najemnych morderców i wojska, zawsze jest splamiony krwią. Seneka.
 • Być bogatym nie oznacza mieć pieniądze, oznacza je wydawać. Pieniądz ma wartość, kiedy wychodzi z kieszeni, a nie, kiedy tam wchodzi. Sacha Guitry.

 

  • Ten, kto wierzy, że za pieniądze może mieć wszystko, łatwo popada w podejrzenie, że za pieniądze gotowy jest zrobić wszystko. B. Franklin.

 

 • Mówią, że pieniądz robi wszystko, ale przecież nigdy nie zrobi tego wszystkiego, co my dla niego. Anonim.
 • Najtrudniej nawraca się portfel. (papież Franciszek)

 

I jeszcze przysłowia

 • Kiedy pieniądz idzie w procesji, sam diabeł niesie chorągiew. Przysłowie niemieckie.
 • Kiedy mówi pieniądz, prawda milczy. Przysłowie rosyjskie.
 • Jesteśmy wszyscy braćmi, ale nasze torby nie są siostrami. Przysłowie ludowe.
 • Gdy nie widomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Jako ludzkość przypisaliśmy pieniądzom władzę niemal boską. Uzależniamy od nich nasze szczęście, spokój, a nawet zdrowie. 
Za pieniądze można mieć/kupić wszystko” – prawda czy fałsz?

O nawrócenie grzeszników 

Jezu. Prawdo wiekuista. Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają strumienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. 

O Jezu. pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól. aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. 

Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana – dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. 

O, co za radość pali się w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją. O Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje. (św. siostra Faustyna Kowalska)

Pytania do osobistej refleksji
Jak Ty sobie radzisz z pieniędzmi i wszelkimi dobrami materialnymi?

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, 

zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!