KOŚCIÓŁ PW. OPIEKI ŚW. JÓZEFA
(oo. karmelici bosi)
Sanktuarium NMP Miłosierdzia – Ostrobramskiej

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. OPIEKI ŚW. JÓZEFA (oo. karmelici bosi)

KOŚCIÓŁ PW. OPIEKI ŚW. JÓZEFA (oo. karmelici bosi)

Sanktuarium NMP Miłosierdzia – Ostrobramskiej

ul. Ołbińska 1, Wrocław, Polska