ul. Kolejowa 20
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 74 817 31 30

Rok 1210 datuje się jako początek parafii w Kamieńcu. Kościół został wybudowany w latach 1290- 1350 na planie krzyża. Świątynia kamieniecka została wzniesiona w stylu wczesnogotyckim; jest trójnawową halą z kaplicami i prosto zamkniętym prezbiterium. Jest jedyną w Polsce świątynią pocysterską. W póżniejszych latach kościół został przebudowany w stylu barokowym, dobudowano nowe kaplice przy prezbiterium. 23 IX kościół został uroczyście konsekrowany. W świątyni zwraca uwagę ołtarz główny; jest jednym z najwyższych ołtarzy drewnianych w Polsce , ma ponad 22m wysokości.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 8.30, 11.00, 18.00
W dni powszednie: 18.00  w kaplicy (maj – październik w kościele)

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki o godz. 16.00 – w kościele, 17.30 w kaplicy

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św.
Pierwsze piątki miesiąca

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.