ul. Kotlarska 19/21
58- 100 Świdnica
tel.: 533781039
www.swidnica.paulini.pl
parafia@swidnica.paulini.pl, parafia.sw.jozef@wp.pl

Parafia erygowana 22 X 1946 roku jako druga parafia świdnicka. Kościół wzniesiony został w latach 1754- 1772, to dawna świątynia klasztorna urszulanek, które przybyły do Świdnicy w 1700 roku. Jest to budowla barokowa, jednonawowa.
Wyposażenie wnętrza w stylu rokokowym składa się z ołtarzy, wkomponowanych we wnęki okienne, ambony, licznych obrazów i organów.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30
W dni powszednie: 7.00, 18.30

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
dzieci 17:00, dorośli 17:45

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Codziennie po mszy św. o godz. 7.00 do 18.15

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
17:45 Niedziela

Okazja do spowiedzi św.:
Poniedziałek – piątek godz. 7.00-8.00, 15.00-16.00, 18.00-19.00
Pierwsze piątki miesiąca godz. 7.00-8.00, 15.00-16.00, 17.00-19.00
W soboty, niedziele i uroczystości podczas Mszy św.