ul. Bolesława Chrobrego 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 10 10
focsac@poczta.onet.pl

Pierwsze wzmianki o istnieniu drewnianego kościoła parafialnego pw. św. Wita w Sadlnie pochodzą z dokumentu bpa Tomasza I z 1240r. Kolejne źródła informują o nowym kamiennym kościele ufundowanym w latach 1468- 1482 przez biskupa wrocławskiego Rudolfa z Rudesheim. Świątyni nadano wówczas nowe wezwanie- św. Jadwigi. Po wielkim pożarze w 1682 r. gotycką budowlę rozbudowano od strony zachodniej, dodając okazałą dzwonnicę w stylu barokowym. Sam kościół z czasem rozebrano i rozpoczęto wznoszenie nowej budowli. Wraz z budową nowego kościoła jednorodne wyposażenie otrzymało także jego wnętrze. Na szczególną uwagę zasługuje dekoracja rzeźbiarska portalu południowego z grupa Ukrzyżowania, u której podstawy umieszczono napis: u stóp krzyża jest źródło życia.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.30, 10.30,12.00, 18.00
W dni powszednie: 8.00, 18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
Piątki o godz. 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Ostatnia środa miesiąca 18.30 – 20.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz.17.30

Okazja do spowiedzi św.:
Przed każdą Mszą św.