pl. Staszica 4; 50-221 Wrocław
71/328-95-17

Godziny Mszy św.: W niedziele: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 10.30, 12.00, 13.30, 18.30 W dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: Piątki Wielkiego Postu, godz. 17.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali: Niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.30

Okazja do spowiedzi św.: W czasie Mszy św.

Pieczątka: w kaplicy N. Sakramentu (całodzienna adoracja)

Jak dojechać? Przystanek: pl. Staszica T: OL, OP, 14, 15, 24; A: 132, 142, K