ul. Prądzyńskiego 2
58- 105 Świdnica
tel. : 74 852 17 06
www.krolowapolski.swidnica.pl

Starania o budowę nowego kościoła na Osiedlu Młodych rozpoczęły się w latach 70. Po otrzymaniu zezwolenia we wrześniu 1980 roku, nową parafię pw. NMP Królowej Polski erygował abp Henryk Gulbinowicz, a 29 XI 1981 roku prymas Józef Glemp
poświęcił krzyż oraz plac budowy. W XI 1982 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni, którą tworzą cztery obiekty: kościół główny, kościół tygodniowy, dom parafialny i plebania. Kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II wmurowano 1 X 1989 roku. Otwarcia nowej świątyni dokonał kardynał Henryk Gulbinowicz 2 V 1994 roku.

Godziny Mszy św.:
W niedziele: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
W dni powszednie: 7.00, 18.30

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
Piątki o godz. 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsze niedziele miesiąca godz. od 14.00- 18.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu godz. 17.00

Okazja do spowiedzi św.
Podczas Mszy św.