Bolejąca Matka stała * u stóp krzyża, we łzach cała, * kiedy na nim zawisł Syn.

2. A w Jej pełnej jęku duszy * od męczarni i katuszy, * tkwił miecz ostry naszych win.

3. Jakże smutna i strapiona * była ta błogosławiona, * z której się narodził Bóg.

4. Jak cierpiała i bolała, * jakże drżała, gdy widziała * Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

5. Któryż człowiek nie zapłacze, * widząc męki i rozpacze * Matki Bożej w żalu tym?

6. Któż od smutku się powstrzyma, * mając matkę przed oczyma, * która cierpi z Synem swym?

7. Widzi, jak za ludzkie winy * znosi męki Syn jedyny, * Jezus – jak Go smaga bat.

8. Widzi, jak samotnie kona * owoc Jej czystego łona, * dając życie za ten świat.

9. Matko, coś miłości zdrojem, * przejmij mnie cierpieniem swoim, * abym boleć z Tobą mógł.

10. Niechaj serce moje pała, * by radością mą się stała * miłość, którą Chrystus Bóg.

11. Matko święta, srogie rany, * które zniósł Ukrzyżowany, * wyryj mocno w duszy mej.

12. Męką, Syna rodzonego, * co dla dobra cierpiał mego, * ze mną się podzielić chciej.

13. Pragnę płakać w Twym pobliżu, * cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu * po mojego życia kres.

14. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, * z Tobą łączyć się w żałobie * i wylewać zdroje łez.

15. Panno czysta nad pannami, * niechaj dobroć Twoja da mi * płakać z żalu z Tobą współ.

16. Bym z Chrystusem konał razem, * męki Jego był obrazem, * rany Jego w sobie czuł.

17. Niech mnie do krwi rani zgraja, * niech mnie męki krzyż upaja * i Twojego Syna krew.

18. W ogniu, Panno, niech nie płonę, * więc mnie w swoją weź obronę, * gdy nadejdzie sądu gniew.

19. Gdy kres dni przede mną stanie, * przez Twą Matkę dojść mi Panie, * do zwycięstwa palmy daj.

20. Kiedy umrze moje ciało, * niechaj duszę mą z swą chwałą * czeka Twój wieczysty raj. Amen.

Matko Najświętsza! do Serca Twego, * mieczem boleści wskroś przeszytego. * Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy * i gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

3. Imię Twe, Mario, litością słynie, * Tyś nam pociechą w każdej godzinie. * Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

4. O, Matko nasza, Matko miłości, * niechaj doznamy Twojej litości. * Bośmy okryci grzechów ranami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, * o Matko święta, w onej godzinie. * Zamknij nam oczy Twymi rękami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.