Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za tę duszę.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, – módlcie się za tę duszę.
Święty Ablu, – módl się za tę duszę.
Wszyscy Sprawiedliwi, – módlcie się za tę duszę.
Święty Janie Chrzcicielu, – módl się za tę duszę.
Święty Abrahamie, – módl się za tę duszę.
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, – módlcie się za tę duszę.
Święty Piotrze, – módl się za tę duszę.
Święty Pawle, 
Święty Andrzeju,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, – módlcie się za tę duszę.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie, – módl się za tę duszę.
Święty Wawrzyńcze,
Wszyscy święci Męczennicy, – módlcie się za tę duszę.
Święty Sylwestrze, – módl się za tę duszę.
Święty Grzegorzu, 
Święty Augustynie,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, – módlcie się za tę duszę.
Święty Benedykcie, – módl się za tę duszę.
Święty Franciszku,
Święty Kamilu,
Święty Janie Boży,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, – módlcie się za tę duszę.
Święta Anno, – módl się za tę duszę.
Święta Mario Magdaleno,
Święta Łucjo,
Wszystkie święte Panny i Wdowy, – módlcie się za tę duszę.

Wszyscy Święci i Święte Boże, – przyczyńcie się za nią.
Bądź jej miłościw, – odpuść jej, Panie.
Bądź jej miłościw, – wybaw ją, Panie.
Od gniewu Twego,
Od niebezpieczeństwa śmierci,
Od złej śmierci,
Od mąk piekielnych,
Od wszelkiego złego,
Od mocy szatańskiej,
Przez narodzenie Twoje,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje,
Przez wniebowstąpienie Twoje,
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela,
W dzień Sądu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś jej grzechy odpuścić raczył,

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał rany…