Będę śpiewał Tobie, Mocy moja. Ty, Panie, jesteś mą nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę.

Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!

Bóg jest miłością, miejsce odwagę żyć dla Miłości. Bóg jest Miłością, nie lękajcie się!

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza. Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem!

Chwałą naszą jest Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, daj mi moc przyjąć dziś Miłość Twą.

Misericordias Domini in aeternum cantabo!

Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy.

O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, Panie mój wołam Cię. O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, przyjdź i wysłuchaj mnie.

Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja siła, On jest mym Bogiem, nie jestem sam; w Nim moja siła, nie jestem sam.

Przepuść, Panie, przepuść ludowi swojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki!

Święty Boże, święty mocny, święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami!

Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym! Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.

Ubi caritas et amor, ubi caritas – Deus ibi est. Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.

Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje.