Dałeś nam przykład, o Jezu, * czterdziestu dni umartwienia; * aby w nas ducha odnowić, * wymagasz postu i skruchy.

2. Stań więc pośrodku Kościoła * i spójrz na jego pokutę; * Ciebie pokornie prosimy, * byś przez nią z grzechu nas obmył

3. Zło popełnione w przeszłości * niech Twoja łaska zniweczy; * chroń nas od dalszych upadków * i otocz swoją opieką.

4. Daj przez doroczną pokutę * dostąpić win odpuszczenia, * byśmy z radością czekali * na światło Nocy Paschalnej.

5. W Trójcy Jedyny nasz Boże, * niech Ciebie wszechświat wysławia; * pieśń nową Tobie śpiewamy * za odrodzenie przez łaskę. Amen.

Jak naród wybrany idziemy za Tobą, * nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym * wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki * z krainy grzechu i śmierci.

2. Już wolni od lęku przed mieczem anioła, * którego posłałeś, by karał opornych, * dążymy przez wodę i wyschłą pustynię * do ziemi Twoich obietnic.

3.  Daleka wędrówka nad brzegi Jordanu * i ciężka jest walka z wrogami nadziei, * lecz wkrótce znajdziemy ochłodę i siły * przy zdroju krwi Zbawiciela.

4. Ufamy wytrwale, że nam dopomożesz, * i wreszcie dojdziemy do naszej ojczyzny, * gdzie Ty, Miłosierny, przygarniesz do serca * obmytych w źródle swej łaski.

5. W tym czasie pokuty, umartwień i postów * zbliżamy się w skrusze do Nocy Paschalnej * i hymnem wieczornym wielbimy Cię, Ojcze, * w jedności z Synem i Duchem. Amen.

Natchniony zwyczaj nas uczy, * byśmy w zbawiennym okresie * czterdziestu dni umartwienia * szczerą czynili pokutę.

2. Do tego Prawo przynagla * i napomnienia proroków, * a nade wszystko sam Chrystus, * Król i Stworzyciel wszechświata.

3. Ten czas przeżyjmy w skupieniu, * krótsze niech będą rozmowy, * skromniejsze nasze posiłki, * więcej czuwania nad sobą.

4. Oddalmy zło, które może * chwiejnych zagarnąć w niewolę, * i brońmy siebie przed wrogiem * pełnym podstępnej przemocy.

5. Niech Tobie, w Trójcy Jedyny, * chwała i cześć będzie wieczna, * a Ty w nas pomnóż owoce * postu i skruchy serdecznej. Amen.

Oto teraz czas właściwy, * dany nam przez dobroć Boga, * aby poprzez umartwienie * świat uleczyć ze słabości.

2. Już się zbliża dzień zbawienia, * Chrystusowym blaskiem świeci, * a skażone grzechem serca * post nakłania do przemiany.

3. Boże, niechaj wyrzeczenia * wzmocnią ducha oraz ciało, * byśmy mogli pragnąć szczerze * przyjścia dnia wieczystej Paschy.

4. Miłosierny Boże w Trójcy, * niech Cię wielbi wszechświat cały, * my zaś odrodzeni łaską * nowym hymnem Cię sławimy. Amen.

Padnijmy twarzą na ziemię, * błagajmy Boga ze skruchą, * przed Sędzią łzy wylewajmy, * by Jego gniew się uśmierzył.

2. Tak często, Ojcze najlepszy, * grzechami Cię obrażamy, * lecz Ty się zmiłuj nad nami * i ześlij swe przebaczenie.

3. Bo chociaż bardzo niegodni, * jesteśmy Twoim stworzeniem, * więc wspomnij na to i pomóż * wysławiać życiem Twe imię.

4. Od zła nas wyzwól dawnego, * a dobro pomnóż swą łaską, * i uczyń Tobie miłymi * już dziś i w całej wieczności.

5. Niech Tobie, w Trójcy Jedyny, * majestat będzie i chwała, * a Ty nam udziel owoców * zbawczego czasu pokuty. Amen.

Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni * i obciążeni winami, * a niosąc w sobie bezsilną samotność, * szukamy Twojej pomocy.

2. Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem * i nie chcesz śmierci grzesznika, * lecz by przed Tobą ukorzył się szczerze, * a przez to życie otrzymał.

3. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, * gdy dajesz łaskę pokuty, * o miłosierdzie błagamy z nadzieją * i zło naprawić pragniemy.

4. Potężne światło, jaśniejsze od słońca, * którego tarcza już wschodzi, * wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, * w Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen.

Sprawiedliwości Słońce, Chryste, * gdy jasność dnia przywracasz ziemi, * niechaj ustąpi mrok duchowy * i światło cnoty nas napełni.

2. Kiedy nam dajesz czas sposobny, * pokutą natchnij nasze serca; * nawróć dobrocią grzesznych ludzi, * znoszonych długo z cierpliwością.

3. Pomóż okupić szczerą skruchą * bezmierne winy wobec Ciebie; * większe jest od nich miłosierdzie, * przez które grzech odpuszczasz wszelki.

4. Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie, * a jego blask odnawia wszystko, * i wielka radość nas ogarnia, * bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.

5. Boże Jedyny w Trójcy Świętej, * niech Tobie będzie cześć i chwała, * my zaś, przez łaskę odrodzeni, * wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.

Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie: * Panie, wysłuchaj pokornej modlitwy; * bo jeśli winy zachowasz w pamięci, * któż się ostoi?

2. Wszak Ty przebaczasz niewierność i błędy, * pragniesz nas darzyć bezmiarem swej łaski, * bo chcesz, by z pełną miłości bojaźnią * Tobie służono.

3. Więc pokładamy niezłomną nadzieję * w Twojej litości dla serc uniżonych * i wyglądamy radosnej jutrzenki * dnia świętej Paschy.

4. Niech Tobie, Ojcze, z Twym Synem i Duchem * będzie na wieki majestat i chwała, * a Ty nas prowadź do zdrojów zbawienia * drogą pokuty. Amen.

Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem, * kiedy Cię błaga w tym czasie postu; * usłysz modlitwę zroszoną łzami, * którą wznosimy przez dni czterdzieści.

2. Patrzysz w głębinę naszego serca, * znasz ludzką słabość i bezwład woli, * przeto nam okaż swe miłosierdzie, * kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, * przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; * wsław Twoje imię i ulecz nędznych, * których chorobą są własne grzechy.

4. Udziel nam siły, niech czas pokuty * ciało oczyści i myśl oświeci; * złudne pokusy niech nas nie wiążą * z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

5. Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy, * spraw, aby skrucha i umartwienie * były owocne dla Twoich wiernych, * którzy Cię wielbi wieczornym hymnem.